Martin Ehrensvärd

Forskning

Du kan downloade det meste af min forskning (undtagen det nyeste) på academia.edu

I min forskning har jeg siden 1996 - i tilgift til forskellige syntaktiske problemstillinger - været meget optaget af dateringen af de hebraiske bibeltekster ud fra sproget. Det har udmundet sig i en bog i to bind, skrevet sammen med to kolleger, Ian Young (Sydney, Australien) og Robert Rezetko (Tucson, Arizona), Linguistic Dating of Biblical Texts (London: Equinox 2008). Sammendrag af vores position kan findes her og her.


Det interessante ved dette emne er at det for mange har stået som den sidste bastion imod sendateringen af mange af de bibelske tekster: "De er skrevet på gammeldags hebraisk, ergo må de være gamle" (og dermed er der større sandsynlighed for at de afspejler historiske fakta, fx David og Salomons kongedømmer).

Dette er interessant fordi det sproglige bevismateriale på ingen måde kan bære denne byrde. Det vi argumenterer for i bogen, er dog ikke at tekster på gammeldags hebraisk nødvendigvis er skrevet sent. Vores pointe er at det sproglige materiale kan pege i begge retninger: Rent sprogligt er det mindst lige så sandsynligt at teksterne er skrevet sent, selvom de er skrevet på gammeldags hebraisk. Valget mellem mere eller mindre konservativ sproglig stil var nemlig tydeligvis et spørgsmål om genre og forfatter, og man kunne skrive god gammeldags hebraisk et godt stykke op i tiden.

Der har været en del diskussion om vore teorier på bibleinterp.arizona.edu, se artikler på denne side.

Min ph.d.-afhandling fra 2002 er udgivet i en række artikler, men den kan downloades her som pdf i sin helhed: Martin Ehrensvärd, Dissertation 2002.