Martin Ehrensvärd

CV

Martin Gustaf Ehrensvärd
mehrensvard(att)gmail.com

Jeg er lektor i religionsvidenskab ved Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet. 

Jeg har arbejdet en del med sprog (eksempler på oversættelser: Sufi-digte af Hafiz og Fairuz, Good Friday). Du kan læse om min sprogforskning her.

UDDANNELSE
Professional Certified Coach (PCC) ved International Coaching Federation (ICF), 2011.
Certificeret Organisations og Relations System Coach (ORSCC), 2009-2010.
Mesterlære i
procesledelse og i coaching ved lic. oecon. Finn Voldtofte (medskaber af World Café-metoden) samt cand. phil. Peder Venge, 2005 - 2008.
Efteruddannelse i
mindfulness mm. ved dr. phil. Jes Bertelsen, og Jens-Erik Risom, Nr. Snede, 2002 - 2006.
Ph.d.-grad
i semitisk filologi, Århus, 2002.
Psykologisk efteruddannelse
hos cand. psych. Vibeke Adler, Århus, 2000 - 2002.
Ph.d.-studier
i hebraisk, Jerusalem, 1997 - 2000.
Cand. mag.-grad
i hebraisk sprog og kultur med suppleringsuddannelse i arabisk sprog og kultur, Århus, 1995.
Studier
i hebraisk og semitiske sprog, Århus og Jerusalem, 1989 - 1995.
Studier
i teologi og klassisk filologi, Århus, 1987 - 1989.
Værnepligt
, Nr. Sundby, 1986 - 1987.
Studentereksamen
, Århus, 1986.

ANSÆTTELSER
Lektor
ved Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet, oktober 2012 -
Specialkonsulent på international masteruddannelse i religion, Københavns Universitet, feb 2010 til sep 2012.
Ekstern lektor i hebraisk og arabisk sprog, Teologi, Københavns Universitet, aug-dec 2009.
Coach og mindfulness træner What is pink? aug 2008 til dato.
Ekstern lektor, Religionsvidenskab, Aarhus Universitet, feb 2008-jun 2012.
Coach og kommunikationskonsulent, Direction, nov 2006 - dec 2009.
Akademisk TAP, Aarhus Universitet, assisterende redaktørarbejde på Anders Klostergaard (red.), Northern Lights on the Dead Sea Scrolls (STDJ; Leiden: Brill, 2009), nov-dec 2007.
Videnskabelig assistent, Aarhus Universitet, mar-apr 2007.
Lærer, moderne hebraisk, FOF Århus, sep-dec 2001, samt feb-nov 2006.
Akademisk medarbejder, Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet, arbejdede på en bibelsk hebraisk grammatik og lærebog og underviste på et kompaktkursus i arabisk, jun 2005 til jun 2006.
Projektmedarbejder, Aarhus Universitet, udviklede nyt studium i moderne arabisk og underviste et forløb i arabisk og sufisme, feb 2004-jan 2005.
Videnskabelig medarbejder, Dansk Kommentar til Davids Salmer, mar 2002, Det Gamle Testamente på gudstjenestens betingelser, nov 2002, og Dødehavsskrifterne og de antikke kilder om essæerne, nov 2003 (flere detaljer om bøgerne forneden).
Ekstern lektor, kompaktseminar i Jobs Bog, afholdt sammen med professor Kirsten Nielsen, Aarhus Universitet, mar 2003.
Undervisningsassistent, hebraisk for teologer, Aarhus Universitet, feb 1990-jun 1994, sep 1995-jun 1996 og sep 1999-jun 2002.
Undervisningsassistent, kompaktseminar i Deuteronomium 32-33, afholdt sammen med professor Kirsten Nielsen, Aarhus Universitet, mar 2002.
Undervisningsassistent, hebraisk for teologer, Jysk Åbent Universitet, sep 2000-maj 2001.
Ph.d.-stipendiat, Det Hebraiske Universitet i Jerusalem, jan 1997-feb 2000.
Lærer, intensivt kursus i bibelsk, epigrafisk, Qumran- og rabbinsk hebraisk på højt niveau, Det Hebraiske Universitet i Jerusalem, juli-aug 1997 og juli-aug 1999.
Forskningsassistent, projekt om syntaks i Esters Bog, Aarhus Universitet, sep-dec 1996.
Akademisk medarbejder ved forberedelsen af Den Sjette Nordiske Judaistikkonference, Aarhus Universitet, apr-maj 1996.

FRIVILLIGT ARBEJDE
1. Frivilligt socialt arbejde i Jysk Børneforsorgs regi: medarbejder på sommerlejr, medarbejder i socialt caféarbejde (Café Lytten) og afholdelse af foredrag om personlig udvikling, 2000 - 2008.
2. Lærer i kontaktimprovisation (en form for moderne dans), 2002 til 2005.
3. Medarbejder i Kirkens Korshærs nattjeneste, 1999-2000.

PUBLIKATIONER:

BØGER:
1. Ole Stjernholm og Martin Ehrensvärd, Efter mindfulness (Dansk Psykologisk Forlag, 2016).
2. Ole Stjernholm og Martin Ehrensvärd, At dø i meditation (Bogan/Hovedland, 2014).
3. Ian Young, Robert Rezetko og Martin Ehrensvärd, Linguistic Dating of Biblical Texts (2 bind; London: Equinox, 2008). Bogen har været genstand for 1) et tougers online symposium på Biblical Studies diskussionslisten, 2) fem halv-dages konference sessioner på de årlige SBL møder, 3) en række øvrige papers (tilsammen udgivet i Diachrony in Biblical Hebrew) og 4) en række øvrige internet-debatter.
4. Flemming A. J. Nielsen og Martin Ehrensvärd, Bibelsk hebraisk grammatik: En indføring (København: Anis, 2007; 2. udgave 2014).

BIDRAG TIL BØGER
(se i øvrigt her)
1. Medoversætter på Begyndelsen og Tænkeren (København:Det Danske Bibelselskab, 2014).
2. Petersen, A.K., Elgvin, T., Wassen, C., von Weissenberg, H., Winninge, M., Ehrensvärd, M. (red.) 2009, Northern Lights on the Dead Sea Scrolls, Brill Academic Publishers, Leiden
3. Sproglige noter til de 72 gammeltestamentlige læsninger efter 1. tekstrække (ca. 60 s.) i Knud Jeppesen, Det Gamle Testamente på gudstjenestens betingelser 1: Introduktion til de gammeltestamentlige læsninger efter første tekstrække med sproglige noter af Martin Ehrensvärd (København: Anis, 2004).
4. Oversættelse af 100 s. byzantinsk græsk i Michael Stubberup, Hjertebøn og østkirkens mystikere (København: Borgen, 2004).
5. Indices i Bodil Ejrnæs, Søren Holst og Mogens Müller (red.), Dødehavsskrifterne og de antikke kilder om essæerne (2. udg.; København: Anis, 2004).
6. Sproglige noter til de 72 gammeltestamentlige læsninger efter 2. tekstrække (ca. 60 s.) i Kirsten Nielsen, Det Gamle Testamente på gudstjenestens betingelser: Introduktion til de gammeltestamentlige læsninger efter anden tekstrække med sproglige noter af Martin Ehrensvärd (København: Anis, 2003).
7. Medforfatter til kap. 3, Salmerne som poesi, i Else Holt og Kirsten Nielsen (red.), Dansk Kommentar til Davids Salmer bd. 1 (København: Anis, 2002), 67-76.
8. Artiklerne: Dialekt, Hebraisk, Masoretiske tegn, Navne: personer og steder, Semitiske sprog, Sprogforhold i Palæstina, Syrisk samt Udtale i Geert Hallbäck, Hans J. L. Jensen, Bertil Wiberg og Bodil Ejrnæs (red.), Gads Bibel Leksikon (København: Gad, 1998).

KOMPENDIER
1. Bibelsk hebraisk minigrammatik: De vigtigste træk af den hebraiske grammatik (til brug på Det Teologiske Fakultet, Aarhus Universitet, 1999 [2. udg. 2001]).
2. Ishtar i underverdenen og Atrahasis, oversat fra akkadisk af Pernille Carstens, Martin Christensen og Hans Jørgen Lundager Jensen (til brug på Det Teologiske Fakultet, Aarhus Universitet, 1993).
3. Hebraisk-kompendium for begyndere (til brug på Det Teologiske Fakultet, Aarhus Universitet, 1991 [2. udg. 1996]).

VIDENSKABELIGE ARTIKLER
1. Jette Ammentorp, Lisbeth Uhrenfeldt, Flemming Angel, Martin Ehrensvärd, Ebbe B Carlsen og Poul-Erik Kofoed, 'Can life coaching improve health outcomes? – A systematic review of intervention studies' BMC Health Services Research 2013, 13:428.
2. ’Discerning Diachronic Change in the Biblical Hebrew Verbal System’ i Z. Zevit og C. Miller (red.), Diachrony in Biblical Hebrew (Winona Lake, IA: Eisenbrauns, 2012), 181-192.
3. ’Reference in English-Arabic Translation’ Babel Journal for Translation 53 (2007), 363-71.
3. 'Why biblical texts cannot be dated linguistically' Hebrew Studies 47, 177-189.
5. ’Ibn Arabi – en sufimystiker og hans læremestre’ i P. Carstens m.fl. (red.), Et blandet bæger: Studier tilegnet F.O. Hvidberg-Hansen (København: Anis, 2005), 54-68.
6. ’Linguistic Dating of Biblical Texts’ i I. Young (red.), Biblical Hebrew: Studies in Chronology and Typology (London/New York: T & T Clark, 2003), 164-88.
7. ’Determination of the Noun in Biblical Hebrew’ Scandinavian Journal of the Old Testament 14 (2000), 301-14.
8. ’An Unusual use of the Definite Article in Biblical and Post-Biblical Hebrew’, i T. Muraoka og J. F. Elwolde (red.), Sirach, Scrolls, and Sages (Leiden/Boston/Köln: Brill, 1999), 68-76.
9. ’Negating the Infinitive in Biblical Hebrew’ Zeitschrift für Althebraistik 12 (1999): 146-64.
10. ’Once Again: The Problem of Dating Biblical Hebrew’, Scandinavian Journal of the Old Testament 11 (1997), 29-40.